Security

Nghệ thuật bảo mật: STEGANOGRAPHY- KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG

Steganography là một kỹ thuật bảo mật dữ liệu mà trong đó dữ liệu được giấu sau những vật thế thường thấy, quen thuộc như tệp hay ảnh để tránh bị phát hiện. Song, tin nhắn được truyền tải thông qua một lớp màn giấu kín và sẽ được giải mã thông qua khóa được chia sẻ (Steganography Key).

Hệ thống bầu cử áp dụng mã hóa đồng hình - Homomorphic Encryption

Đằng sau những hệ thống bầu cử mà chúng ta thường thấy là cả một quá trình mã hóa và giải mã để có thể bảo toàn được danh tính của người bỏ phiếu và cả số phiếu mà cử tri đạt được. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về bộ máy mã hóa đằng sau đó...