React

Các cách thức kiến trúc Monorepo Microservices cho ứng dụng React đa nền tảng

Bằng cách kết hợp sức mạnh đa nền tảng và native của React và React Native cùng với phương pháp cấu trúc dự án Mono-repo, lập trình viên sẽ tiết kiệm được hàng chục giờ cho việc thiết kế những component hay function lặp đi lặp lại.