G贸c Review

膼贸n 膽岷 xu th岷 v峄沬 5 c么ng ngh峄 cho ph谩t tri峄僴 web hi峄噉 膽岷 (2021)

Trong khu么n kh峄 c峄 l岷璸 tr矛nh web, c贸 r岷 nhi峄乽 媒 ki岷縩 cho r岷眓g l岷璸 tr矛nh web gi峄 r岷 l峄梚 th峄漣 v脿 d峄 ti岷縫 c岷璶...Trong b脿i vi岷縯 h么m nay, m矛nh s岷 li峄噒 k锚 ra m峄檛 s峄 c么ng ngh峄 c贸 th峄 l脿m m瓢a l脿m gi贸 trong t瓢啤ng lai c峄 nh贸m ng脿nh c么ng ngh峄 n脿y...

Nh峄痭g quy峄僴 s谩ch 膽峄搉g h脿nh c霉ng m矛nh trong n膬m 2020

V岷瓂 n锚n 膽峄 kh茅p l岷 n膬m 2020 v脿 m峄 膽岷 n膬m 2021 t峄憈 膽岷筽 膽岷縩 v峄沬 m峄峣 ng瓢峄漣 h啤n, m矛nh s岷 chia s岷 nh峄痭g quy峄僴 s谩ch 膽茫 膽i c霉ng m矛nh trong n膬m 2020 v脿 th岷璽 s峄 铆t nhi峄乽 膽茫 m峄 r峄檔g th岷 gi峄沬 quan c峄 b岷 th芒n m矛nh.