Front-end

AMP là gì? ⚡

Gần đây thì khi tìm đọc các bài viết của mình trên nền tảng di động, mình có để ý thấy một vài tính năng được tích hợp vào trang blog của mình bởi Ghost CMS. Một trong các tính năng ấy là AMP hay Accelerated Mobile Pages...

ES6 Modules, Javascript và cách sử dụng require ngay trên browser

Hầu hết các bạn lập trình viên sau khi đã làm việc với ngôn ngữ này - Javascript hay JS - trong một khoảng thời gian thì sẽ nhận ra được những điểm yếu mà ngôn ngữ này gặp phải. Một trong số là việc chia file Javascript để khiến cho việc kiến trúc ứng dụng hay hệ thống trở nên thuận tiện hơn.