Encryption

Hệ thống bầu cử áp dụng mã hóa đồng hình - Homomorphic Encryption

Đằng sau những hệ thống bầu cử mà chúng ta thường thấy là cả một quá trình mã hóa và giải mã để có thể bảo toàn được danh tính của người bỏ phiếu và cả số phiếu mà cử tri đạt được. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về bộ máy mã hóa đằng sau đó...