Database

"ORM" LÀ GÌ MÀ NHÀ NHÀ SỬ DỤNG?

Nếu bạn có kiến thức về ORM thì dễ dàng nhận thấy rằng hầu như các dự án ngày nay đều áp dụng các ORM framework vào sử dụng để khiến cho việc quản lý cơ sở dữ liệu và truy vấn trở nên dễ dàng hơn...Trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem ORM là gì nhé

Khái niệm In-memory Database? Redis và cách cài đặt Redis cho Windows.

Redis hay Remote Dictionary Server (Máy chủ từ điển từ xa) là một key-value datastorage (kho dữ liệu khóa-giá trị) trong bộ nhớ mã nguồn mở cung cấp một khả năng truy cấp nhanh chóng. Redis thường được sử dụng như một database, cache hay message broker.