Campus Tour

Bên trong trụ sở chính của một STARTUP KỲ LÂN có gì?

Tuần qua thì mình có cơ hội tham gia vào một chuyến campus tour một "start-up kỳ lân" của Việt Nam và đây cũng là start up đầu tiên của Việt Nam được đưa vào hàng ngũ top 100 những chú kỳ lân của khu vực Đông Nam Á. Vậy các bạn hãy đồng hành cùng mình tìm hiểu về start-up kỳ lân này nhé.