AMP là gì? ⚡

Gần đây thì khi tìm đọc các bài viết của mình trên nền tảng di động, mình có để ý thấy một vài tính năng được tích hợp vào trang blog của mình bởi Ghost CMS. Một trong các tính năng ấy là AMP hay Accelerated Mobile Pages...