BẢNG TIN CÔNG NGHỆ

Gọi là bảng tin vậy thôi chứ thật ra là góc mình hóng hớt tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất trong thế giới công nghệ. Các bài viết trong chuyên mục này sẽ gồm các phần tóm tắt drama rất chất lượng mà các bạn không hề muốn bỏ lỡ!

Theo sau đó là các tin tức rất bổ ích nếu bạn muốn cải thiện hơn về công nghệ 💓


Bài viết mới nhất

BẢNG TIN CÔNG NGHỆ: KẾ TIẾP SNAPCHAT, LIỆU DOGEHOUSE SẼ LÀ CON MỒI TIẾP THEO CỦA FACEBOOK?
Facebook còn làm thêm 1 pha nhằm khẳng định tên tuổi ”ông trùm sao chép” bằng cách đưa ra thông báo cho các tính năng sắp ra mắt, NHƯNG, trùng hợp thay, đó cũng đã và đang là một tính năng được DogeHose - một dự án open source trên Github - phát triển...

Tất cả bài viết

Tháng 4, 2021

BẢNG TIN CÔNG NGHỆ: KẾ TIẾP SNAPCHAT, LIỆU DOGEHOUSE SẼ LÀ CON MỒI TIẾP THEO CỦA FACEBOOK?
Facebook còn làm thêm 1 pha nhằm khẳng định tên tuổi ”ông trùm sao chép” bằng cách đưa ra thông báo cho các tính năng sắp ra mắt, NHƯNG, trùng hợp thay, đó cũng đã và đang là một tính năng được DogeHose - một dự án open source trên Github - phát triển...

Subscribe to Tin Chung's Blog

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe