Góc Của Chung

GRANDstack - Từ lý thuyết đồ thị cho đến sự cải tiến trong công nghệ
Góc Kỹ Thuật Featured

GRANDstack - Từ lý thuyết đồ thị cho đến sự cải tiến trong công nghệ

GRANDstack là một Tech stack được xây dựng và phát triển để phù hợp cho những ứng dụng fullstack đòi hỏi một lượng data lớn. Điểm nổi bật nhất của GRANDstack là khả năng xử lý dữ liệu một cách linh hoạt hoạt và trực quan, củng cố bởi các cộng nghệ dựa trên lý thuyết đồ thị.
8 min read